ReadyPlanet.com
dot
dot
มันสำปะหลัง
dot
bulletบทความ การป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง
bulletโครงการปลูกมันสำปะหลังสะอาดเพื่อการขยายพันธุ์
bulletสารแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
bulletสายพันธุ์มันสำปะหลัง และการจำแนกชนิดพันธุ์
dot
การป้องกันอย่างยั่งยืน
dot
bulletการใส่ปุ๋ยและชนิดปุ๋ย
bulletการเก็บเกี่ยว
dot
Newsletter

dot
bullet
bulletอบรมการปลูกมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ การผลิตมันเส้นสะอาดชุมชนเพื่อการค้า รุ่นที่ 19 (26-27 มี.ค 2559


เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง
เพลี้ยแป้ง


บทความการป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง


บทความเดือนตุลาคม 2554
บทความเดือนกันยายน 2554
บทความเดือนกรกฎาคม 2554
บทความเดือนมิถุนายน 2554
บทความเดือนพฤษภาคม 2554
บทความเดือนเมษายน 2554
บทความเดือนมีนาคม 2554
บทความเดือนกุมภาพันธ์ 2554
บทความเดือนมกราคม 2554
บทความเดือน 11/2553article
บทความพิเศษ หายนะวงการมันสำปะหลังไทย
บทความเดือน 10/2553 ชีววิทยาแตนเบียน
บทความเดือน 08/2553 ธนาคารต้นพันธุ์สะอาด
บทความเดือน 06/2553 เทวดาตกสวรรค์
บทความเดือน 09/2553 โครงการปลูกขยายต้นพันธุ์สะอาด
บทความเดือน 07/2553 การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธี
บทความเดือน 05/2553 การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งอย่างยั่งยืน
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง(แห่งประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ : เลขที่ 340 หมู่ที่ 7 บ้านพุประดู่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ : 71190 เบอร์โทร : 034-670-026 081-009-3883 084-340-2343 อีเมล : sansern1551@windowslive.com เว็บไซต์ : www.cassava-devlp-center.com