ReadyPlanet.com


อบรมรุ่นที่ 6 การปลูกมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฤดูการปลูกมันสำปะหลัง


เรียนท่านผู้สนใจทุกท่าน

ในรุ่นที่ 6 นี้ จะเปิดให้ก่อนฤดูการปลูกมันสำปะหลังที่จะมาถึงในเดือน พฤษภาคม หรือ มิถุนายนนี้ เพื่อความพร้อมที่แท้จริงของเกษตรกรผู้ต้องการจะเริ่มด้วยความมั่นใจ มั่นคง และยั่งยืน หรือผู้ที่ต้องการจะเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการที่ผ่านๆมาให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ เพื่อการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนที่เรามีเวลาเตรียมตัวอีกเพียงปีเศษเท่านั้น จะรับเท่าเดิมคือ 30 ท่านเพราะความจำกัดของสถานที่ แต่ต้องให้รีบลงทะเบียนเพื่อป้องกันการพลาดโอกาส เนื่องจากรุ่นที่ผ่านมามีการเลื่อนมารุ่นนี้เกือบสิบท่านเนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องออกไปใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯกทม.ที่ตรงกับเวลาของวันอบรม

รุ่นนี้จะแตกต่างกับรุ่นอื่นบ้าง นั่นคือผู้เข้ารับการอบรมเรียกร้องให้สอนวิธีการนำเอาใบมัน กากมัน มันเส้น มาหมักทำอาหารเลี้ยงสัตว์ (วัวนม) และอาหารหมู หริอ ไก่ไข่ อีกทั้งขอศึกษาการสกัดสารแทนนินป้องกันแมลงที่สกัดจากใบมันสำปะหลัง สาธิตการใช้สารเคมี ซึ่งทางศูนย์ก็ได้นำเอาความต้องการของท่านมาบรรจุหลักสูตรเสริมให้ในรุ่นนี้ด้วย โดยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง ดร.เพียงเพ็ญ ศรวัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น และผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารสัตว์โดยตรง ดร.นิรบล และทีมงานจาก ศวร.ขอนแก่น กรมวิชาการเกษตร มาให้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินับว่าเป็นโชคดีของผู้เข้าอบรมรุ่นนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะมีผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้จบไปแล้วท่านสามารถจะนำไปประกอบเป็นอาชีพได้เลยเพราะมีวัตถุดิบฟรีคือ ต้นมันใบมันในไร่ตัวเองอยู่แล้ว คงสอนได้เพียงรุ่นนี้เท่านั้นเนื่องจากเกรงใจท่านวิทยากรที่ต้องเดินทางมาไกลมาก ถ้าสนใจก็ไม่ควรจะพลาดเพราะคงมีโอกาสเช่นนี้ไม่มากในอนาคต

 

รุ่นที่ 6
 
วันที่เสาร์ที่ 27 เมษายน  2556
 
08.00                 ลงทะเบียน ณ. ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
09.00-0930      เปิดการอบรมโดยหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี 
09.30-10.30     บรรยายการปลูกมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ  สายพันธุ์ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อดินที่ปลูก การตัดท่อน
           พันธุ์ ระยะปลูก    โดย อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์
10.30-10.45     เบรค อาหารว่าง/กาแฟ
10.45-12.00      การแปรรูปมันเส้นสะอาดคุณภาพเพื่อการค้า  และตลาดรับซื้อ     โดย อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์
12.00-13.00      รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30      ชมแปลงปลูกตามหลักวิชาการของศูนย์ฯ
                            เดินทางจากศูนย์เยี่ยมชมวนเกษตรที่ศูนย์การเรียนทุ่งลาดหญ้า ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี
16.30-17.00       เข้าที่พักรีสอร์ทหรูบ้านสวนฝน ติดริมแม่น้ำแควใหญ่  
19.00-20.30       รับประทานอาหารค่ำที่ริมน้ำโรงแรม
 
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
 
07.00-08.00      รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.30                  รายงานตัวที่ศูนย์ฯ
09.00-10.00      บรรยายการผลิตมันเส้นสะอาดชุมชนเพื่อการค้า และ ตลาดรับซื้อมันเส้นสะอาดจากเกษตรกรโดยตรง
10.00-10.15      เบรก
10.15-12.00      สาธิตการคัดแยกหัวมันสดอย่างถูกวิธี การแปรรูปมันเส้นสะอาดคุณภาพชุมชนเพื่อการค้า และการจัดการ                        
12.00-13.00       รับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.45       สาธิตการคัดเลือกท่อนพันธุ์  การตัดท่อนพันธุ์  การแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก 
                             พันธุ์อย่างถูกต้อง สาธิตการปลูก  การยกร่อง การปักท่อนพันธุ์ และ ระยะปลูกที่เหมาะสมกับสายพันธุ์
14.45-15.30       การจัดการควบคุมการใช้น้ำอย่างเหมาะสมด้วยสารไคติน  การใช้สารแช่ท่อนพันธุ์ การใช้สารคุมการงอกเม็ด
                             วัชพืชยาคุม และการใช้สารกำจัดวัชพืชอย่างถูกวิธี
16.15-17.00      เตรียมวัสดุ เพื่อเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์ เช่นการบด สับ ใบและหัวมันสด ในวันรุ่งขึ้น
17.30-20.30       รับประทานอาหารค่ำ  บาร์บีคิวปาร์ตี้   เดินทางเข้าทีพัก
 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
 
07.00-08.00   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแม
08.30               รายงานตัวที่ศูนย์ฯ
09.00-10.00    บรรยายการทำอาหารสัตว์โดยใช้ผลผลิตจากมันสำปะหลัง มันเส้น กากมัน และใบมัน  โดย ดร.เพียงเพ็ญ ศรวัต  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
10.00-10.15   เบรค กาแฟอาหารว่าง
10.15-12.00    สาธิตการหมักใบมันเป็นอาหารวัวนม
12.00-13.00    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00    บรรยายการใช้ใบมันแห้งสกัดเป็นสารแทนนินป้องกันแมลง
14.00-15.00    สรุปการอบรมทั้ง 3 วัน
15.00-15.15    เบรคกาแฟ อาหารว่าง
15.15-16.15    รับใบรับรองการผ่านการอบรม (ประกาศนียบัตร) ปิดการอบรม และถ่ายรูปร่วมกัน
16.15น.            เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
ค่าใช้จ่าย ที่พักอาหาร อาหารว่าง 2 คืน 3 วัน รวมค่าการเรียนสถานที่นอกศูนย์ฯ ค่าวิทยากร  เอกสาร ฯลฯ  ท่านละ 3,000 บาท 
ลงทะเบียนหน้าเว็ป ช่องลงทะเบียน โอนค่าอบรมเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ หมายเลข 713-0-48616-3 แล้วแจ้งยืนยันให้ทราบทางอีเมล์ sansern155@windowslive.com เก็บหลักฐานการโอนเงินไปลงทะเบียนวันอบรม รับจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น
 
หมายเหตุ  ห้องพักเป็นห้องพักคู่สองเตียง ถ้ามีความประสงค์จะใช้ห้องพักร่วมหรือไปสองท่าน ให้ระบุไปด้วยว่าต้องการพักห้องเดียวกัน  หรือ ท่านที่เดินทางไกลต้องการเข้าพักก่อนกรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าเพื่อการจองห้องเพิ่มเติม
 
เส้นทางไปศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง จ.กาญจนบุรี
 
ใช้เส้นทางเลี่ยงเมือง กาญจนบุรี ไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละบุรี ผ่าน มหาวิทยาลัยราฏภัฏกาญจนบุรี  เลย ม.ราฏภัฏไปเพียง 3 กม. เลี้ยวซ้ายที่ไฟแดง เข้าทางหลวงเลขที่ 3229 มุ่งหน้าไปบ้านเก่า  จากไฟแดง 4 กม. จะเห็นป้าย ศูนย์ส่งเสริมฯอยู่ซ้ายมือ เลี้ยวซ้ายเข้าศูนย์เพียง 1 กม. (ตั้งอยู่หน้าวัดพุประดู่)


ผู้ตั้งกระทู้ อ.สรรเสริญ กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-03-10 10:32:14


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.