ReadyPlanet.com


อบรมการปลูกมันสำปะหลัง การแปรรูป การปลูกข้าวโพด ตามหลักวิชาการ รุ่นที่ 17


 ลงทะเบียนอบรมรุ่นที่ 17 28-29 พ.ย 58 รุ่นที่ 17 (พิเศษ) อบรมมันสำปะหลังตามหลักวิชาการและการปลูกข้าวโพดพร้อมๆกัน โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ทวีศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ใครที่สนใจจะเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชหมุนเวียนไม่ควรพลาด

โปรแกรมการอบรมเกษตรกรก้าวหน้า รุ่นที่ 17 (28-29 พฤศจิกายน 2558)
การปลูกมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ และการผลิตมันเส้นสะอาดคุณภาพชุมชนเพื่อการค้า
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558
08.30-09.30 ลงทะเบียน โรงแรมบ้านสวนฝน (แก่งเสี้ยน) อ.เมืองกาญจนบุรี (ติดแม่น้ำแควใหญ่)
09.30 – 10.30 บรรยาย การปลูกมันสำปะหลังตามหลักวิชาการ การเตรียมดิน การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการจัดการ (อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์)
10.30 – 10.45 เบรก กาแฟ อาหารว่าง
10.45 – 12.00 บรรยาย ปุ๋ย ปุ๋ยการใช้ปุ๋ย (อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์)
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ริมน้ำโรงแรม
13.00 – 15.00 บรรยายเรื่องข้าวโพด โดย อ.ดร.ทวีศักดิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) 
15.00 - 16.00 เช็คอิน และพักผ่อนตามอัชฌาศัย 
16.00 – 19.30 รับประทานอาหารค่ำมีโรงแรม ริมน้ำแควใหญ่
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558
07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 – 8.30 ออกเดินทางเข้าสถานีบำรุงพันธุ์มันสำปะหลัง บ้านแก่งระเบิด อ.ไทรโยค
09.00 – 10.00 บรรยายเรื่องมันเส้นสะอาดคุณภาพ (อ.สรรเสริญ สุนทรทยาภิรมย์ อ.สมศักดิ์ ทองศรี)
10.00 – 10.15 เบรก กาแฟ อาหารว่าง 
10.15 – 12.00 ลงพื้นที่ชมการเก็บเกี่ยว แปลงปลูก แปลงวิจัย ของศูนย์ ฤดูการปลูก 2014/2015 และการส่งขายลานมันใกล้สถานี สุ่มเก็บหัวมันสดเพื่อนำมาคัดแยก วัดแป้ง และแปรรูป
12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน ที่สถานี
13.00 – 14.00 เรียนรู้การคัดแยกหัวมันออกจากเหง้าอย่างถูกวิธี วัดเปอร์เซ็นต์แป้ง และ สาธิตการแปรรูปมันเส้นสะอาดคุณภาพ การตาก และการจัดการ
14.00 – 15.00 สรุปการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตร
15.00 ถ่ายรูปร่วมกันและเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ
ลงทะเบียนได้ที่หน้าเว็ป www.cassava-devlp-center.com (หน้าแรกมุมซ้ายมือล่างสุดช่องลงทะเบียน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแจ้งการโอน 081-823-8397 081-009-3883
-รับจำนวนจำกัดเนื่องจากที่พักเต็มในช่วงฤดูท่องเที่ยว (30ท่านเท่านั้น)
-จะมีผลในการลงทะเบียนเฉพาะท่านที่ยืนยันแน่นอน (โอนค่าลงทะเบียน)แล้วเท่านั้น
-ท่านที่ติดธุระไม่สามารถไปได้ในรุ่นที่ 16 สามารถแสดงความจำนงค์ขอเข้ารับการอบรมกับรุ่นนี้ ฟรี..ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2015-11-07 10:20:35


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.